hrvatski deutsch english


  • Izrada i održavanje uređaja za toplinsku obradu (ožarivanje)

  • Usluge toplinske obrade (ožarivanje)

Reference


  • Tanzania - Tvornica cementa Simba

  • Kosovo - Termoelektrana Obilić

  • Slovenija - Nuklearna elektrana Krško